Chceme zistiť, aké sú pozitívne skúsenosti a najčastejšie prekážky kresťanov pri šírení evanjelia. Vytvorili sme výskum, do ktorého chceme zapojiť čo najviac kresťanov na Slovensku. Zistenia budeme analyzovať a následne prezentovať na misijnej konferencii v roku 2021. V spolupráci s inými misijnými organizáciami, zbormi a jednotlivcami tam budeme hľadať a navrhovať riešenia. Ak chceme misii pomôcť, musíme vedieť, v čom. 

Našou ambíciou je ponúkať kurzy, školenia alebo iné praktické nástroje a tak  pomáhať cirkvi na Slovensku. Chceme slovenskému kresťanovi pomôcť prekonávať prekážky v osobnom zdieľaní evanjelia a urobiť ho pripravenejším, ochotnejším, sebavedomejším a aktívnejším v šírení jedinej skutočnej nádeje pre tento svet. V spolupráci s našimi americkými partnermi Every Home for Christ sme vytvorili dotazník. Pomôžte nám ho dostať aj do vášho spoločenstva.

Čo z toho budete mať vy?

Ponúkame vám vyhodnotenie dotazníkov špeciálne pre vás. Dostanete tak možnosť lepšie spoznať misijný potenciál vášho zboru a identifikovať silné a slabé stránky vášho spoločenstva.

Ako to bude fungovať? 

Zapájam sa ako zbor/skupina

Ak sa plánujete do výskumu zapojiť ako celý zbor/spoločenstvo (minimálne 15 ľudí), napíšte na zdruzeniejpk@gmail.com  a dostanete od nás unikátny kód. Ten zadajú ľudia z vášho spoločenstva pri vypĺňaní online alebo papierovej verzie dotazníka. Na základe tohto kódu vám budeme následne schopní vyhodnotiť a odoslať vaše výsledky. Do e-mailu napíšte meno kontaktnej osoby, tel. číslo, meno zboru, denomináciu a mesto. 

Zapájam sa ako jednotlivec

Ak nemáte záujem o skupinové vyhodnotenie, šírte a vypĺňajte dotazník bez kódu.

Kde nájdem dotazník?

Elektronickú verziu dotazníka nájdete pod týmto textom. Môžete ju rozšíriť preposlaním tejto adresy: https://j.createsend1.com/t/i-l-xjisjy-l-r/

Ak máte záujem využiť papierovú verziu dotazníka, môžete si ho stiahnuť z tadiaľto a následne vytlačiť, alebo vám ho poštou zašleme v požadovanom množstve.  

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás kedykoľvek kontaktujte.

Pridajte sa!

Zapojte sa do tohto jedinečného výskumu ako jednotlivec alebo skupina. Bez vás nedokážeme pomôcť misii na Slovensku.