Na každom záleží
A. Kmeťa 24
934 05 Levice 5
 
E-mail: info@nakazdomzalezi.sk
Telefón: +421 366 310 270
http://www.jpk.sk
 
IČO: 30996970
DIČ: 2021184660
 
Bankové spojenie:
Tatra banka
IBAN: SK13 1100 0000 0029 4646 3152
BIC(SWIFT): TATRSKBX
 
Bankové spojenie pre príspevky zo zahraničia:
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11
01011 Žilina
IBAN: SK16 3100 0000 0040 0004 6509
BIC(SWIFT): LUBASKBX
názov účtu: Ježiš pre každého