Linka Dôvery - www.linkadovery.sk

Linka dôvery je dlhoročným projektom združenia JPK. Ponúka poradenstvo v duchu kresťanských hodnôt ľuďom v rôznych životných situáciách. Svoje služby poskytuje bezplatne prostredníctvom e-mailu.


Linka dôvery slúži na poskytovanie poradenskej starostlivosti ľuďom v rozličných etapách života. Služba funguje prostredníctvom elektronického formulára. Ten je dostupný na domovskej stránke linky dôvery (www.linkadovery.sk). Jeho prostredníctvom sa môžu ľudia na nás obrátiť so žiadosťou o pomoc, či radu.