Zaoberáme sa aj vydávaním a distribúciou literatúry. Niektoré z našich titulov nájdete v knihkupectvách. Ak máte o ktorúkoľvek publikáciu z našej ponuky záujem, napíšte nám.

PRESSlive
Systematicky distribuujeme evanjelizačné noviny PRESSlive do každej domácnosti na Slovensku. Noviny PRESSlive v sebe zahŕňajú množstvo príbehov, svedectiev, zaujímavých tém, informácií o viere, Bohu a reálnom živote s Ním. PRESSlive, rovnako ako letáky, distribuujeme po celom Slovensku.

Malá kniha o vzťahoch
Na stránkach tejto knihy nahliadneme pod povrch základných ľudských vzťahov - do vzťahu muža a ženy, do vzťahu rodičov a detí, do vzťahu človeka k spoločnosti, do vzťahu človeka k sebe samému a do vzťahu človeka k Bohu. Táto publikácia pomôže ľuďom, ktorí hľadajú zmysel vecí a života, porozumieť tomu, ako to so všetkými našimi vzťahmi zamýšľa Boh.

Vietor veje, kam chce
S touto publikáciou sa môžete vydať na cestu skúmania Jánovho evanjelia. Sú v nej vysvetlené hlbšie súvislosti, v ktorých bol tento biblický text písaný, čo vám pomôže lepšie mu porozumieť. Knihu napísal Daniel Pastirčák, autor Malej knihy o vzťahoch a Malej knihy o srdci. V jeho najnovšom diele vás pozýva na premieňajúce stretnutia s Ježišom Kristom.

Tajomstvo života
Kniha, ktorá netradičným spracovaním približuje odpovede na otázky zmyslu života. Je usporiadaná do troch častí, obsahujúcich príbehy, úvahy a rozhovory. Zaujímavým spôsobom približuje tajomnú osobu Ježiša Krista, ktorý sa stal blízky ľuďom s hľadajúcim a premýšľajúcim srdcom.

Malá kniha o srdci
Publikácia obsahujúca meditácie, ktoré objasňujú slová z Ježišovej kázne na vrchu a tiež stretnutia ľudí s Ježišom z evanjelií.

Tajomstvo osoby Ježiša Krista
Táto publikácia je vhodná pre tých, ktorí chcú lepšie poznať originálny zdroj informácií o Ježišovi Kristovi – Bibliu. Kniha sa zaoberá jednou jej časťou – Evanjeliom podľa Marka, ktoré po malých častiach cituje a následne vykladá, pričom pomáha pochopiť konanie a motívy jednotlivých osôb.

Viac ako slová
Pri príležitosti  25. výročia pôsobenia nášho združenia na Slovensku sme s veľkou radosťou pripravili a vydali brožúrku s názvom „Viac ako slová“ , určenú najmä pre osobné zdieľanie evanjelia.

Životné križovatky
Kniha obsahujúca 60 podnetných a povzbudivých úvah pre každodenný život.

Vedú všetky náboženstvá k Bohu?
Táto publikácia je určená pre tých, ktorí hľadajú logické a vedecké argumenty.

Evanjelium podľa Jána
Štúdijná príručka, zaoberajúca sa jednou z biblických kníh Novej zmluvy. Materiál vhodný zvlášť pre malé skupinky. Zámerom knihy je uvažovať nad tým, kto a aký je Ježiš a kým je pre nás dnes.